หมวดธรรมะและพุทธศาสนา


วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์


Engelbertstr. 1a, 44379   Dortmund
Tel.: 0231 / 6969614 , 0231 / 6969615 , 0231 / 9633682

11.Juni 2017. Zeremonie mit 5 Mönchen. Besuch des Vorstandes von Bangkok
und des Mönchs-Präsidenten von Dänemark.
l
dulsook@hotmail.de
พระครูปลัดนิพนธ์ ญาณวโร (ดุลสุข)