แผนการจัดงานประจําปี 2558

วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

Wat Dhammabharami Thailändischer Buddhistischer Tempel e.V.
Engelbertstr.1a, 44379 Dortmund

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่เข้าชมนั้นโปรดอ่านสถานที่จัดงานให้ชัดเจนด้วย

 

วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 2558
จัดงานทำบุญวันปีใหม่
คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558
จัดงานทำบุญวันมาฆบูชา คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 12 เมษายน 2558
จัดงานทำบุญวันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤษภาคม 2558
จัดงานทำบุญวันวิสาขบูชา คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฏาคม 2558
จัดงานทำบุญวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558
จัดงานวันแม่แห่งชาติ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558
จัดงานทำบุญวันออกพรรษา/ตักบาตรเทโวและทอดผ้าป่า
คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558
จัดงานทำบุญวันลอยกระทง คลิ๊กอ่าน>>> ประวัติและความสำคัญ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

 

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ
สถาณที่จัดงาน ณ วัดธรรมบารมี
Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund

กลับไปสู่หน้าเมนู