วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

พระประจำวันเกิด

ประจำวันอาทิตย์
ปางถวายเนตร

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันจันทร์
ปางห้ามพยาธิิ

ประวัติและความสำคัญ


ประจำวันอังคาร
ปางไสยาสน์

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันพุธ (กลางวัน)
ปางอุ้มบาตร

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันพุธ (กลางคืน)
ปางป่าเลไลย์

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันศุกร์
ปางรำพึง

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันพฤหัสบดี
ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ประวัติและความสำคัญ

ประจำวันเสาร์
ปางนาคปรก

ประวัติและความสำคัญ

วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์