วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558
ทางวัดธรรมบารมีได้จัดงานทำบุญ
เนื่องใน วันงานทำบุญ วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
จึงขอเชิญญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายทำบุญร่วมกัน

"หมายเหตุ : จัดงาน ณ สถานที่"

Wat Dhammabharami
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund


ทางวัดฯได้จัด นั่งสมาธิ เจริญภาวนา

ทุก วันเสาร์-วันอาทิตย์

เวลา 16.00 น. - 17.00 น.

ท่านใดสนใจจะ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา

สามารถมาได้ตามใน วัน เวลา ดังกล่าวนี้ได้้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ท่านเจ้าอาวาส
พระครูปลัดนิพนธ์ ญาณวโร
(ดุลสุข)

วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์

( Wat Dhammabharami )
Engelbertstr.1a
44379 Dortmund
Tel.(+49) 0231-696 96 14 , 0231-696 96 15 , 0231-963 36 82
Handy. 0152 - 0630 4140
E-Mail.dulsook@hotmail.deกลับไปสู่หน้าเมนู